Gizlilik Politikası

En iyi kullanıcı deneyimini sağlamaya odaklanma, Google felsefesinin ilk ilkesidir. Kullanıcıların bilgileri bizimle paylaşması, onlar için faydalı hizmetleri ve ürünleri oluşturmamıza olanak tanır. Kullanıcıya odaklanmanın, yenilikleri besleyen ve sadık bir çevrimiçi kullanıcı kitlesi oluşturmayı mümkün kılan ürünlerin ve gizliliği artıracak özelliklerin geliştirilmesini teşvik edeceğine inanıyoruz. Toplanan bilgilerin hizmetlerimizi özelleştirme amacı taşıdığını kullanıcılarımıza göstermek için çaba harcıyoruz. Kullanıcılarla ilgili sahip olduğumuz bilgiler ve bu bilgileri, hizmetlerimizi sunarken hangi amaçlarla kullandığımız konularında mümkün olduğunca şeffaf olmaya çalışıyoruz. 

Dailycoinfo’nun hizmetlerini kullanmanın koşullarından biri olarak bazı bilgileriniz Dailycoinfo tarafından alınmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Dailycoinfo gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumaktadır. 

1. Dailycoinfo.com (Bundan böyle Dailycoinfo olarak anılacak), gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dahilinde Dailycoinfo internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir. 

2. Dailycoinfo internet sitesini ziyaret etmekle ve/veya kullanmakla ve/veya üye olmakla belirtilen bu ilkelerin tümü kullanıcı tarafından kabul edilmiş sayılır. Dailycoinfo sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Politikası” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. Dailycoinfo “Gizlilik Politikası” bölümünü belirli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir. 

3. Dailycoinfo, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.dailycoinfo.com adlı web sitesi üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. Dailycoinfo, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla birçok üçüncü parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirlikleri; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. Dailycoinfo, iletişim faaliyetlerinde, kanunların öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. Dailycoinfo, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. 

4. Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve Dailycoinfo sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, Dailycoinfo gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, Dailycoinfo tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir.Dailycoinfo sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır. 

5. Dailycoinfo’ya kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (Örnek olarak: İsim ve soyisim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla Dailycoinfo’ya vermeleri gerekmektedir. Dailycoinfo’nun, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. Dailycoinfo tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler, Dailycoinfo ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. 

6. Dailycoinfo, site içerisinde diğer sitelere link (bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu üçüncü partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı üçüncü partilerin sitesine yönlendirebilir. Dailycoinfo, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. 

7. Kullanıcıya ait kişisel bilgiler, isim ve soyisim, adres, telefon numarası, elektronik posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik diğer her türlü bilgi olarak anlaşılır. Dailycoinfo, işbu Gizlilik Politikası’nda aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini Dailycoinfo’nun işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere hiçbir şekilde açıklamayacaktır. Dailycoinfo, aşağıda sayılan hallerde ise işbu Gizlilik Politikası hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; 

7.1.Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, 

7.2.Dailycoinfo’nun kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, 

7.3.Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde, 

7.4.Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde. 

8. Dailycoinfo, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir. 

9. Dailycoinfo, kullanıcılar ve kullanıcıların Dailycoinfo sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler. 

10. Bu site daha hızlı yanıt süresi ve daha iyi kullanıcı deneyimi sağlamak için önbelleğe alma özelliğini kullanmaktadır. Önbelleğe alma, bu sitede görüntülenen her bir web sayfasının kopyasını potansiyel olarak saklar. Tüm önbellek dosyaları geçicidir ve önbellek eklentisi satıcısından teknik destek almak için gerekmedikçe üçüncü taraflarca hiçbir zaman erişilmez. Önbellek dosyaları site yöneticisi tarafından belirlenen bir zamanlamaya göre zaman aşımına uğrar, ancak gerektiğinde yöneticiler tarafından doğal süreleri dolmadan kolayca temizlenebilir. 

11. Dailycoinfo tarafından site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, Dailycoinfo ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiksel analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir. 

12. Dailycoinfo, işbu Gizlililik Politikası’nda geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda Dailycoinfo sitesinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. Dailycoinfo’nun değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler. Dailycoinfo’yu kullanarak, Gizlilik Politikası’nı kabul etmiş olursunuz. 

28/08/2021