Kullanım Şartları

Bu Kullanım Şartları, Dailycoinfo.com’a olan erişim ve Dailycoinfo.com’u kullanım konusunda hangi koşulların geçerli olduğunu anlamanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Lütfen okuyunuz.

Dailycoinfo.com (Bundan böyle Dailycoinfo olarak anılacak) sitesinden (kayıtlı üye olarak ya da olmayarak) hizmet almak için öncelikle aşağıda belirtilen üyelik / kullanım şartlarımızı okumanız ve onay vermeniz gerekmektedir. 

1. Kullanıcı Yükümlülükleri 

Bu web sitesini (“Site”) kullanmanız ve/veya Site’ye erişiminiz, bu Kullanım Şartları ve zaman zaman Dailycoinfo tarafından bu Site’de yayınlanabilecek diğer tüm kullanım şartlarını bildiğiniz ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Site’ye erişiminiz, Site’yi kullanmanız, katılımınız ve/veya Site’den herhangi bir içerik indirmeniz bu Kullanım Şartları ile bağlı olmayı kabul ettiğinizi göstermektedir. Dailycoinfo, değişiklikleri online olarak paylaşmak sureti ile bu Kullanım Şartları’nı her zaman değiştirme hakkını saklı tutar ve Site’ye erişerek güncellenmiş Kullanım Şartları’nı incelemek ve bu koşullara uymak tarafınızın sorumluluğundadır. 

Bu Kullanım Şartları’nı kabul etmiyorsanız, lütfen bu Site’nin kullanımını derhal sona erdiriniz. Bu Kullanım Şartları ile herhangi bir içerik ile ilgili olarak Site’de yer alan kural ve/veya özel kullanım şartları arasında çelişki bulunması halinde özel kural ve/veya koşullar öncelikli olarak uygulanacaktır.

 2. Kullanım Koşulları 

Bu Site’nin kullanımına yalnızca yasal amaçlar için ve hukuka aykırı olmayan ve herhangi bir üçüncü tarafın hakkını ihlal etmeyen veya herhangi bir üçüncü tarafın bu Site’ye erişimini ve Site’yi kullanmasını kısıtlamayacak bir şekilde kullanılmasına izin verilmiştir. Söz konusu kısıtlamalar taciz, iftira, müstehcen veya kötü ifadeler içeren içerikler, saldırgan bir dilin kullanılması, üçüncü şahısları rahatsız eden davranışlar dahil olmak üzere ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın uygunsuz kabul edilebilecek diğer her türlü davranışları içermektedir. 

Burada, 18 yaşından büyük olduğunuzu ve/veya Site’yi kullanma konusunda kanuni temsilcinizin veya ebeveyninizin rızası dahil olmak üzere gerekli olan tüm onay ve rızaları aldığınızı beyan ve garanti etmektesiniz. Ayrıca, bu Kullanım Şartları’nı kabul etme ve bunlarla bağlı olma konusunda tam yetkinliğe ve ehliyete sahip olduğunuzun garantisini vermektesiniz. 

3. Veri Sağlama 

Bu Site’nin çeşitli bölümleri sizlerin herhangi bir kullanıcı bilgisi veya diğer verileri (bundan böyle “Kullanıcı İçerikleri” olarak anılacaktır) Site’ye iletmenize veya paylaşmanıza izin vermektedir. Bunlara kişisel bilgiler, fotoğraflar, videolar, ses dosyaları, yazılı metinler, makaleler, düşünceler veya bu içeriklerin herhangi bir şekli dahildir. Bu tür Kullanıcı İçerikleri aşağıda yer alan koşullara tabi olacaktır: 

3.1. Bu Site’ye herhangi bir içerik sağlamak ile, Kullanıcı İçerikleri üzerinde Dailycoinfo’ya geri alınamaz, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmayan, dünya genelinde geçerli olan bir lisans hakkı sağladığınızı ve dolayısıyla Dailycoinfo’nun Kullanıcı İçerikleri’nin bir kısmını kendi takdirine göre ve herhangi bir platformda ya da kitle iletişim aracında kullanma, dağıtma, değiştirme, tadil etme veya silme hakkına sahip olduğunu kabul etmektesiniz; 

3.2. Kullanıcı İçerikleri Dailycoinfo tarafından çoğaltma, yayınlama, iletme, düzenleme, montajlama, yeniden formatlandırma, uyarlama, paylaşma ya da yalnızca Dailycoinfo’nun tamamen kendi takdirine göre başka bir şekilde kullanma dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir amaç için kullanılabilir; 

3.3. Sağlamış olduğunuz Kullanıcı İçerikleri’nden yalnızca kendiniz sorumlu olacaksınız ve bu içeriklerin sağlanması ya da kullanılması nedeni ile doğabilecek her türlü iddia, zarar, üçüncü taraf hakları ve bunun yanı sıra her türlü dava ya da hukuki süreçlerden dolayı Dailycoinfo’nun uğradığı zararı tazmin edecek ve Dailycoinfo’nun zarar görmemesini sağlayacaksınız; 

3.4. Kullanıcı İçerikleri’ni sağlamak ile, burada, bu tür içerikleri sağlama hakkına sahip olduğunuzu ve içerikler üzerindeki patent, marka, ticari sır, lisans ve benzeri fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere sağlanan bu içerikleri kullanmak ve Dailycoinfo’yu kullanması için yetkilendirmek üzere gerekli olan her tülü müsaade, lisans, muvafakat, hak ve izinleri aldığınızı onaylamakta, beyan ve tekeffül etmektesiniz; 

3.5. İçerik ve/veya bilgileri Site’de sağlamak ve Dailycoinfo’ya burada belirtilen türde bir lisans vermek için hak sahibinden gerekli olan tüm izinler usulüne uygun bir şekilde alınmadığı müddetçe; gizlilik ve reklam hakları dahil olmak üzere, herhangi bir telif, ticari sır veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet haklarına konu olan veya bunlarla korunan bir içeriği ya da bilgiyi bu Site’de sağlamayacağınızı ya da ifşa etmeyeceğinizi ve bu yönde gerekli tüm tedbirleri alacağınızı taahhüt etmektesiniz;

3.6. İçeriği hukuka aykırı, müstehcen, hakaret ve iftira niteliğinde olan, siyasi, tehditkar, pornografik, tacize neden olan, nefret içerikli, ırkçı, saldırgan, bir suç teşkil edecek, hukuki sorumluluğa yol açan, suç işlemeye veya kanunları, kültürel ya da uluslararası kabul görmüş normları ve etik kuralları ihlal etmeye teşvik eden bir içeriği veya bilgiyi sağlamayacağınızı taahhüt etmektesiniz; 

3.7. Burada, Dailycoinfo’ya, tarafınızca sağlanan içerik veya bilgileri Dailycoinfo’nun tamamen kendi takdirine göre herhangi bir platformda ya da herhangi bir medya aracı ile yayınlama, dağıtma, gösterme, çoğaltma, montajlama, düzenleme, yeniden düzenleme, silme, satma veya değiştirme hakkı tanımak üzere herhangi bir kısıtlama olmaksızın dünya genelinde geçerli, geri alınamaz, münhasır, bedelsiz ve devredilebilir bir lisans hakkı vermektesiniz. Bu lisans zaman veya bölge ile veya başka herhangi bir şekilde sınırlı olmayacaktır; 

3.8. Ayrıca, burada, söz konusu içeriklere ilişkin her türlü hakkı, bu hakların yenilenmeleri ve değiştirilmeleri dahil olmak üzere, dünya genelinde geçerli olmak üzere Dailycoinfo’ya (mevcut ve ileride doğabilecek telif haklarının kesin devri ile) devrediyorsunuz; 

3.9. Dailycoinfo, Kullanıcı İçerikleri’nin gösterilmesi konusunda nihai söz ve takdir hakkına sahip olacaktır ve hiçbir koşul altında Dailycoinfo Kullanıcı İçerikleri’nin tamamını veya bir kısmını Site’de göstermek veya Site’ye dahil etmek zorunda değildir; ve 

3.10. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi hakkında Kanun uyarınca, Dailycoinfo hizmet sağlayıcısı olarak Kullanıcı İçerikleri’nin yasaları ihlal edip etmediğini kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Kullanıcı İçerikleri’nin yasaları ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen “dailycoinfocom@gmail.com” adresi ile iletişime geçiniz ve bu durumda Dailycoinfo yasaların gerektirdiği ölçüde gerekli olan önlemleri alacaktır. 

4. Telif Hakkı ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları 

Dailycoinfo’yu ve/veya herhangi bir bağlı şirketini, iştirakini ve/veya üçüncü şahısları ve onların ürünlerini ve hizmetlerini tanımlayan isimler, görüntüler ve logolar Dailycoinfo’nun ve/veya herhangi bir bağlı şirketinin, iştirakinin ve/veya üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Burada yer alan hiçbir içerik Dailycoinfo’nun ve/veya herhangi bir bağlı şirketinin, iştirakinin ve/veya üçüncü şahısların markası veya patenti veya diğer fikri mülkiyet hakları kapsamında yer alan bir hakkın veya lisansın herhangi bir yolla devredildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

Bu Site’ye ilişkin tüm telif hakları (yazılım kodları dahil), markalar ve diğer fikri mülkiyet hakları (dizayn, düzenleme, görüntü ve tutum dahil) ve Site’nin bir parçası olarak sağlanan her türlü içerik veya konu her zaman Dailycoinfo’nun ve/veya onlara lisans verenlerin mülkiyetinde kalacaktır. Dailycoinfo’ya ve Dailycoinfo’ya ait diğer sitelere (alt siteler dahil) erişiminizde, bu siteleri sadece ticari olmayan kişisel amaçlarınız için kullanacağınızı kabul etmektesiniz. Dailycoinfo yetkilisinden önceden yazılı izin almaksızın içerik veya konuları herhangi bir şekilde kopyalaması, çoğaltması, indirmesi, paylaşması, saklaması (diğer sitelerde saklama dahil), yayması, transfer etmesi, yayınlaması, ticari amaçla kullanması veya değiştirmesi için üçüncü şahıslara izin veremez veya yardım edemezsiniz. 

5. Üçüncü Taraf Siteleri / Linkleri 

Dailycoinfo bu Site aracılığı ile erişim sağladığınız üçüncü taraf sitelerinin veya içeriklerin mevcudiyetinden veya muhtevasından sorumlu değildir. Link verilen bir siteye erişmeye karar verdiğinizde, her türlü riski üstlenmiş olursunuz ve virüsler veya diğer zarar verici unsurlara karşı gerekli olan koruyucu önlemleri almak tarafınızın sorumluluğundadır. Dailycoinfo üçüncü tarafların sitesinde veya içeriklerinde yer alan (ürünlerin ya da hizmetlerin teslimi ve bunlar için yapılan ödemeler dahil) veya bunlar tarafından sağlanan herhangi bir içeriği, reklamı, ürünü, hizmeti veya bilgiyi onaylamaz ve bunlardan dolayı sorumlu tutulamaz veya sorumlu değildir. Dailycoinfo bu tür sitelerde veya içeriklerde yer alan herhangi bir içerik, reklam, ürün, hizmet veya bilgi ile ilgili olan veya bunlardan kaynaklanan hasar, kayıp veya suçtan dolayı sorumlu değildir. Bu tür işlemler ile ilgili olan her türlü koşul, şart, garanti veya temsil ilişkileri yalnızca siz ve ilgili üçüncü taraf hizmet sağlayıcısının arasındadır. 

Bu Site’ye sağlanan linkler, doğrudan bu site ve diğer Dailycoinfo siteleri içerisinde yer alan bir sayfa içeriğinin tamamına (bir sayfanın belli kısmına değil) verilmelidir ve diğer sitelerin sayfaları içerisinde görüntülenmemelidir. Dailycoinfo’nun bu Site’ye yapılan linklerden dolayı herhangi bir yasal veya diğer türden bir sorumluluğu (üçüncü tarafların haklarının ihlal edilmesi dahil) yoktur. 

Link verilmesi, Dailycoinfo’nun link verilen siteyi onayladığı, site ile bağlı veya ilişkili olduğu, veya link aracılığı ile erişim sağlanan veya görüntülenen herhangi bir marka, ticari unvan, logo veya telif hakkı konusu olan bir sembolü kullanmak için yasal olarak yetkilendirildiği veya link verilen herhangi bir sitenin Dailycoinfo’nun veya onun iştiraklerinin, varlıklarının veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir markasını, ticaret unvanını, logosunu ya da telif hakkı konusu olan sembolünü kullanmak üzere yetkilendirildiği anlamına gelmemektedir. 

6. Sorumluluğun Reddi / Sınırlanması 

Bu Site’yi kullanmadaki riskin yalnızca size ait olduğunu ve tarafınızın sorumluluğunda olduğunu kabul etmektesiniz. Yasaların izin verdiği en geniş ölçüde, Dailycoinfo, onun yetkilileri ve temsilcileri Site ile ilgili olan her türlü garantiyi, açıklamayı veya imayı reddetmektedir. Dailycoinfo bu Site’de paylaşılan içeriklerin sosyal, kültürel ve ahlaki açıdan kabul edilebilir standartlarda olduklarını onaylamamakta, garanti ve taahhüt etmemektedir. Dailycoinfo bu Site’de paylaşılan Kullanıcı İçerikleri’nin herhangi bir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmediğini garanti etmemektedir. 

Dailycoinfo, Site’de sağlanan Kullanıcı İçerikleri’ni izlese de, herhangi bir içeriği paylaşmak için üçüncü taraflardan gerekli olan tüm lisans ve onayları almak ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemek yalnızca tarafınızın sorumluluğundadır ve burada Kullanıcı İçerikleri’nden kaynaklanabilecek her türlü zarar, bedel ve yükümlülüklerden doğan sorumluluğu kabul etmektesiniz. 

Bu Site ve Dailycoinfo ya da Dailycoinfo’ya bağlı şirketlerine ve/veya iştiraklerine ait olan veya onlar tarafından işletilen diğer tüm siteler ile ilgili bilgiler, isimler, görseller, resimler, logolar ve ikonlar, ürünler ve hizmetler (veya üçüncü tarafların ürün ve hizmetleri) “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT OLDUĞU SÜRECE” prensibi ile, herhangi bir temsilde bulunmaksızın, onay vermeksizin ve yeterli kalitede ve belirli bir amaca uygun oldukları, ihlal teşkil etmedikleri, uygun, güvenilir ve doğru oldukları konusunda zımni taahhüt vermek dahil herhangi bir garantide bulunmaksızın sağlanmaktadır. 

Bu Site’de yer alan bilgiler ve içerikler bir takım yanlışlıklar ve yazım hataları içerebilir. Dailycoinfo, bu Site’de gösterilen veya bu Site aracılığı ile sağlanan (herhangi bir yazılımın kullanılması ile sağlanan bilgiler dahil fakat bununla sınırlı olmaksızın) bilgi ve içeriklerin doğru veya tam olduğunu veya herhangi bir açıklama ya da bilginin güvenilirliğini garanti etmemektedir. Bu Site’deki bilgiler sadece bilgilendirme amacı ile sunulmakta olup; hukuki, tıbbi, finansal, yatırım, vergi, muhasebe ve diğer konularda tavsiye verme niteliğinde değildir. Bu Site’de yayınlanan bilgilere güvenerek herhangi bir işlem yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Bu türde bir açıklama veya bilgiye güvenmenin riskinin tamamen size ait olacağını kabul etmektesiniz. Dailycoinfo tamamen kendi takdirine göre, bu Site’nin herhangi bir bölümünde yer alan bir hata ya da ihmali düzeltme hakkını ve bu Site’de ve içeriklerde, ürünlerde, programlarda, hizmetlerde veya Site’de yer alan ücretlerde bir bildirimde bulunmaksızın herhangi bir zamanda değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. 

Risk Açıklaması: Dailycoinfo’da yer alan yazılar ve makaleler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Bitcoin ve kripto para birimleri yüksek risk içeren varlıklar olup, bu para birimlerine yatırım yapmadan önce gereken özeni göstermeli ve kendi araştırmalarınızı yapmalısınız. Bitcoin ve kripto para birimlerine yatırım yaparak paranızın bir kısmını veya tamamını kaybedebilirsiniz. Transferlerinizin ve işlemlerinizin kendi sorumluluğunuzda olduğunu ve meydana gelebilecek kayıpların sizin sorumluluğunuzda olduğunu unutmayın. Dailycoinfo herhangi bir kripto para biriminin veya dijital varlığın satın alınmasını veya satılmasını önermez veya Dailycoinfo bir yatırım danışmanı değildir. Bu nedenle Dailycoinfo ve sitede yer alan makalelerin yazarları yatırım kararlarınızdan sorumlu tutulamaz.

Hiçbir durumda, Dailycoinfo ve/veya üçüncü kişiler, hatalar veya noksanlıklar, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar veya sözleşmenin ifasından veya ihmalden veya diğer bir fiilden, Site’nin kullanımından veya bununla ilgili olarak kullanım, kullanım kaybı, veri veya kardan doğan zararlar dahil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla, dolaylı veya netice kabilinden doğan zararlar dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır. 

Dailycoinfo bu Site’de yer alan içeriklerin işlevlerinin kesintisiz veya hatasız olacağını veya kusurlarının düzeltileceğini veya Site’nin ya da Site’ye erişimi mümkün kılan sunucunun virüs veya hatalardan arındırılmış bir şekilde sunulduğunu garanti etmemektedir. Dailycoinfo herhangi bir içeriğin tam olarak işlevsel, doğru ve güvenilir olduğunu onaylamaz. Dailycoinfo bu Site’nin özelliklerinden herhangi birinin sağlanması dahil olmak üzere Site’nin herhangi bir kısmını dilediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın ve sorumlu olmaksızın değiştirebilir, sona erdirebilir, askıya alabilir veya durdurabilir. 

7. Sorumluluktan Beri Kılma 

Siz, Site’ye erişiminizden veya Site’nin kullanılmasından ve/veya bu Site’ye yapılan herhangi bir Kullanıcı İçerikleri’nin gönderisinden kaynaklanan, Dailycoinfo’nun, ve onun bütün çalışanlarının, bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin ve ortaklarının her türlü taleplerinden, zararlarından, harcamalarından, masraflarından ve yükümlülüklerinden beri kılmayı ve beri kılmaya devam etmeyi kabul etmektesiniz. 

Siz, bu Site’yi kullanılırken, muhtelif kaynaklardan gelen Kullanıcı İçerikleri’ne maruz kalacağınızı anlıyor ve hatalı, saldırgan, ahlaksız ve itiraz edilebilir Kullanıcı İçerikleri’ne maruz kalabileceğinizi kabul ediyorsunuz. Bu çerçevede, siz, yasaların izin verdiği ölçüde, Dailycoinfo, bağlı şirketleri ve iştiraklerine karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal haklardan veya kanun yollarından burada feragat etmekte ve Dailycoinfo’nun ve onun bünyesinde yer alan kişilerin, iştiraklerinin ve lisans sahiplerinin zarar görmelerini engellemeyi ve zararlarını tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. 

8. Gizlilik 

Dailycoinfo, üyelik için kayıt olduğunuz ve/veya Site’de yorum paylaştığınız zaman isminiz, şifreniz ve iletişim bilgileriniz gibi bilgileri toplayabilir. Bu tip kişisel veriler, tanıtım amaçlı e-postalar veya mesajlar da dahil olmak üzere hizmet ile ilgili amaçlar için tarafınızla iletişime geçmek maksadıyla Dailycoinfo tarafından kullanılabilir ve Dailycoinfo’nun bağlı şirketleri ve iştirakleriyle ve/veya yasal yükümlülük mevcut olduğu zaman paylaşılabilir. Bu tür bilgileri sağlayarak, kişisel verilerinizin bu şekilde kullanılmasına ve paylaşılmasına onay vermekte ve bu tip kullanım ve paylaşım durumunda Dailycoinfo’nun veya diğer Dailycoinfo iştiraklerinin hiçbir yasal yükümlülüğünün doğmayacağını kabul etmektesiniz. 

Dailycoinfo, kullanıcıların IP adreslerini, erişim tarihleri, zamanları ve ziyaret edilen sayfalarla birlikte muhafaza edebilir. Bu tür bilgilerin muhafaza edilmesi sistem güvenliği ve kullanıcı problemlerinin çözümü amaçlıdır ve hiçbir kullanıcının kişisel verileri ile bağlantılı değildir. 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme 

Bu Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre uygulanacak ve yorumlanacaktır. Buradan doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir. 

Bu Kullanım Şartları’ndan herhangi birinin, Kullanım Şartları’nın geçerli olunmasının amaçlandığı ülkelerin veya devletlerin herhangi birinin hukuku uyarınca hukuka aykırı, geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, Kullanım Şartları’nın hukuka aykırı, geçersiz veya uygulanamaz olduğu yerin yetki sınırları kapsamında ve içerisinde, ilgili hükümden ayrılacak ve silinecektir ve geri kalan Kullanım Şartları geçerliliğini koruyacak ve bağlayıcı ve uygulanabilir olmaya devam edecektir. 

Dailycoinfo, Site’deki materyallerin Türkiye Cumhuriyeti dışındaki diğer yerlerde kullanılmaya uygun veya elverişli olduğunu garanti etmemektedir ve Site içeriklerinin hukuka aykırı kabul edildiği bölgelerde Site’ye erişim yasaktır. Eğer bu Site’ye Türkiye Cumhuriyeti dışında bir yerden erişiyorsanız, tüm yerel kanunlara uygunluk ile ilgili sorumluluk sadece size aittir.